Voor kleinere projecten kan het ontwerp door ons gemaakt worden. Het daarbij behorende tekenwerk ten behoeve van vergunningaanvragen, aanbesteding en uitvoering worden door ons verzorgd.

Het verzorgen van tekenwerk kan in hoofdzaak bestaan uit de volgende onderdelen:

  • Ontwerpen
  • Inmetingstekeningen
  • Vergunningstekeningen
  • Aanbestedingstekeningen
  • Bestek tekeningen met technische omschrijving
  • Werktekeningen
  • Revisietekeningen

Bij offerte aanvragen kunnen bovengenoemde onderdelen uitgesloten of niet omschreven zijn. De omvang van de werkzaamheden is afhankelijk van het project of de vraag van de opdrachtgever.